Ai là người đã có hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan ?

nhưng không được sự đồng ý của nhà sản xuất chương trình ca nhạc, của tác giả bài hát và của ca sĩ thể hiện bài hát đó. như vậy trong trường hơp trên những hành vi nào đã vi pham quyền tác giả và quyền liên quan ạ? Và ai là người đã có hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan ạ". Xin cảm ơn blog.onet.vn ;.

Người gửi: L.O.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của blog.onet.vn ;.

Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ gọi: 

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2009

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, blog.onet.vn ; xin trả lời như sau:

Thứ nhất: việc sử dụng bài hát my heart will go on của nhà sản xuất quảng cáo mà không được sự đồng ý của tác giả ca khúc này

Theo quy định tại điều 26 luật sở hữu trí tuệ 2009 thì việc sử dụng tác phẩm my heart will go on để nhằm mục đích quảng cáo sẽ không phải xin phép tác giả nhưng sẽ phải trả tiền nhuận bút thù lao cho tác giả của ca khúc trên . Cụ thể, điều luật trên quy định như sau:

" Điều 26. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của Chính phủ.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

3. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh."

Do bạn không nói rõ đơn vị sản xuất quảng cáo đó có tiến hành trả tiền nhuận bút , thù lao cho tác giả ca khúc my heart will go on không nên nếu như bên phía công ty sản xuất quảng cáo này có trả tiền cho tác giả thì họ không hề vi phạm quyền tác giả còn nếu như họ không trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả thì họ đã vi phạm quyền tác giả 

 –Thứ hai:Về việc vi phạm quyền liên quan

" Điều 35. Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

2. Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

6. Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

7. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình.

8. Phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

9. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

10. Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp."

+ Đối với ca sĩ Celine Dion 
Do ca sĩ Celine Dion chỉ là người biểu diễn ca khúc my heart will go on mà không đầu tư vào việc sản xuất ca khúc đó nên ca sĩ này chỉ có các quyền nhân thân được quy định tại điều 29 khoản 2 luật sở hữu trí tuệ 2009 như sau:
" 2. Quyền nhân thân bao gồm
các quyền sau đây:

a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

b) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn."

Dựa theo  quy định trên thì người sản xuất quảng cáo không hề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với người biểu diễn bài hát là ca sĩ Celine Dion 

+ Đối với nhà sản xuất tác phẩm my heart will go on ( chủ đầu tư sản xuất tác phẩm )

" Điều 33. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp sau đây không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng:

a) Sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

b) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng."

Theo như quy định trên thì trường hợp này nhà sản xuất quảng cáo trên cũng không cần xin ph ép đơn vị chủ sở hữu quyền liên quan đến tác phẩm âm nhạc này mà chỉ cần trả tiền nhuận bút thù lao cho chủ sở hữu quyền liên quan là được 

Tương tự như trường hợp đối với quyền tác giả, nếu như bên phía công ty sản xuất quảng cáo này có trả tiền cho chủ sở hữu quyền liên quan thì họ không hề vi phạm quyền liên quan  còn nếu như họ không trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền liên quan thì họ đã vi phạm quyền liên quan 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Rất mong đã giải đáp được phần nào những thắc mắc của bạn!

Trân trọng./

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – blog.onet.vn ;

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.