Hướng dẫn mua IEO DUO Network Bitmax

DUO Network là một nền tảng phi tập trung cho phép phát hành, giao dịch và thanh toán các công cụ phái sinh kỹ thuật số được mã hóa. Nền tảng này nhằm giảm rủi ro và rào cản trong các giao dịch phái sinh truyền thống, thông qua các hợp đồng…

Whmcs V7.7.1

Apps & Integrations A new way to browse available modules and integrations that includes all apps and integrations shipped with WHMCS by default as well as selected apps and integrations from the WHMCS Marketplace. Apps &…

Install Htop Centos 7

-------------- For RHEL/CentOS 7 -------------- wget dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm rpm -ihv epel-release-7-11.noarch.rpm Once EPEL repository has been installed, you can hit the…

Download Windows Server 2016

Windows Server 2016 là hệ điều hành Cloud-Ready hỗ trợ khối lượng công việc hiện tại của bạn và giới thiệu các công nghệ mới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi sang điện toán đám mây khi bạn đã sẵn sàng. Nó cung cấp các lớp bảo mật mới mạnh mẽ…

Download Windows Server 2019

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows NT. Được phát hành vào quý 4 năm 2018 Retail Edition Disk Mirror 1: …

Tìm hiểu về ảo hóa OpenVZ, XEN, VMWare, KVM !

Đối với những người hay sử dụng máy tính, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến việc tạo máy ảo, tạo ổ đĩa ảo hay RAM ảo… trong đó cái chúng ta thường thấy và sử dụng nhất đó chính là tạo ổ đĩa ảo để phục vụ cho các nhu cầu tao tác dữ liệu trên các…