Đăng ký bản quyền tác giả bài viết nghiên cứu khoa học

Chủ đơn: Bà Nguyễn Thị Bình Minh

Tên tác phẩm: Bài viết mô hình phục vụ thông tin khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương

Loại hình tác phẩm: Tác phẩm viết

Tác giả: Nguyễn Thị Bình Minh

Chủ sở hữu quyền tác giả: Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả

– Bản sao CMND của tác giả (có chứng thực không quá 06 tháng kể từ ngày cấp)

– Bản sao Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Quyết định số 1269/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm 2013).

– Giấy cam đoan về việc tác giả cam kết tác phẩm do mình sáng tạo ra, không sao chép từ bất kì tác phẩm nào khác. 

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả giữa tác giả và Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

– Giấy ủy quyền cho Công ty blog.onet.vn ; thực hiện thủ tục đăng ký.

– 02 Tác phẩm đăng ký (có dấu treo của chủ sở hữu ngoài bìa và dấu giáp lai vào tất cả các trang của tác phẩm).

Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền Tác giả

Địa chỉ: 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Ở đây, chủ sở hữu quyền tác giả không giao nhiệm vụ cho tác giả mà thông qua sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng theo nguyện vọng của tác giả đồng ý để Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu làm chủ sở hữu nên giữa hai bên cần có một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả để thể hiện được mối quan hệ của hai bên trong việc sáng tạo tác phẩm.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

 Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2014 tại địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên: Nguyễn Thị Bình Minh

Là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm: “Bài viết mô hình thông tin khí tượng thủy văn và đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương”

Sinh ngày 23 tháng 12 năm 2014

Số CMTND: 011682611

Cấp ngày 30 tháng 3 năm 2007 tại CA Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Số 9, ngõ 43, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0989471212    Fax:……………………      Email: nbminh.monre@gmail.com

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Tên tổ chức: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Là bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu quyền tác giả tác phẩm: “Bài viết mô hình phục vụ thông tin khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương”

Chức năng nhiệm vụ được quy định theo Quyết định 1269/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ T&agrave ;i nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Cấp ngày: 31 tháng 7 năm 2013 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 04 37759430 – 04 37759431- Fax: +84-4-37759382  Email: info@dmhcc.gov.vn

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền công bố tác phẩm; sao chép tác phẩm; phân phối bản sao tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kì phương tiện kỹ thuật nào khác thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với tác phẩm dưới đây:

Tên tác phẩm: Baì viết về mô hình phục vụ thông tin khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương

Loại hình: Tác phẩm viết

Tác giả: Bà Nguyễn Thị Bình Minh

Đã công bố/chưa công bố : chưa công bố

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác các quyền tác giả đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao tác phẩm: ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả của Cục bản quyền tác giả.

Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm: Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở  hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

Việc chuyển nhượng các quyền tác giả ghi tại Điều 1 Hợp đồng này tử Bên A sang Bên B không làm phát sinh các nghĩa vụ về tài sản giữa các bên. Bên A chuyển nhượng cho Bên B các quyền tác giả nêu trên mà không nhận bất kỳ khoản chi phí, lợi nhuận.

Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

Điều 7:Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ hai bên ký vào bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Bên A

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

Bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY blog.onet.vn ;

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.