Fix lỗi website index tiếng nhật

Bước 1– Kiểm tra và xóa file .htaccess cũ,  đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện cập nhật permalink để tạo lại file .htaccess
Bước 2– Kiểm tra file wp-blog-header.php, XMLRPC xem có bị gắn shell, nếu có hãy loại bỏ đoạn code shell
Bước 3– Xóa file sitemap.xml cũ đi, tạo gen lại sitemap mới
Bước 4– Tìm và xóa tất cả file shell .php trong thư mục wp-content/uploads trên hosting.

Nếu bạn thấy khó khăn trong vần đề thực hiện vui lòng liên hệ skype : khacnam26

để được hướng dẫn .

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.