Hỏi thủ tục đăng ký tác quyền âm nhạc ?

Xin thành cảm ơn!

Người hỏi: Composer Hoan

Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật sở hữu trí tuệ của blog.onet.vn ;,

Luật sư tư vấn đăng ký bản quyền tác giả gọi:

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, blog.onet.vn ; xin trả lời bạn như sau:

Tác phẩm âm nhạc mà bạn muốn đăng ký bảo hộ thuộc loại hình tác phẩm được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả theo quy định của luật SHTT 2005. Thủ tục thực hiện và thời gian đăng ký tiến hành như sau:

Danh mục hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả .

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

 Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT
]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.