Hướng Dẫn Cài Đặt Wowza Server

Để xây dựng streaming video hỗ trợ đa dạng và ổn định nhất nên dùng wowza tuy nhiên phần mềm này khá đắt đỏ và Onet IDC triển khai miễn phí khi thuê vps máy chủ ảo tại Onet.vn.

Để cài đặt Chuẩn bị 1 vps Ubuntu 16 login vào ssh port 22.
Bước 1 : Update các gói mới về vps của bạn .

sudo apt-get update
Bước 2 : Cài đặt java trên Ubuntu 16

sudo apt-get install default-jre
sudo apt-get install default-jdk
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get install oracle-java9-installer
sudo update-alternatives –config java
Bước 3 : Cài đặt wowza 4.7 mới nhất .

Code:
wget https://www.wowza.com/downloads/WowzaStreamingEngine-4-3-0/WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
sudo chmod +x WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
sudo ./WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run

Lúc cài đặt cần key để active các bạn có thể nhập key trial khi đăng ký tại trang chủ hoặc nhập key sau để cài đặt :

ET1A4-4nbHv-UFXJU-wNhXF-f6VPK-TA4UJ-9na6eYNNpbRF
Sau khi cài đặt xong đăng nhập Wowza Streaming Engineở đường đẫn ip:8088

Bài 2 : Thiết lập cơ bản Wowza Streaming Engine và úp video demo lên Wowza Streaming Engine .
Nhận active full key wowza skype : khacnam26

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.