Quyền tác giả đối với tài liệu tự biên soạn ?

Đến hết khóa, là sẽ có thi, em có làm 1 số các bài Ôn tập học phần cho các bạn cùng lớp em để các bạn cùng học. Em không có ý định là muốn trục lợi từ việc đó. Em vẫn vui vẻ cho các bạn mượn tài liệu để photo ra (vì em photo thiếu vài bản). Các bạn em đem tài liệu đó xuống phòng Internet của trường học để photo ra thêm vài bản cho đủ, và sự việc bắt đầu ở đây. Ở phòng Internet vẫn photo cho các bạn, sau đó cố tình photo dư 1 bản, để dùng bản đó nhân ra thêm vài trăm, hay vài ngàn bản khác để bán cho các bạn lớp khác. Vậy em xin hỏi là, Em có được quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả) của tài liệu do em tự biên soạn, đúc kết lại không Luật sư? Và các giáo viên ở phòng Internet có vi phạm quyền tác giả không? (Vì tài liệu học đó là trong Tài liệu Quốc phòng – an ninh, được biên soạn từ Luật giáo dục quốc phòng an ninh ra để giảng dạy trong Trường đại học – trường cao đẳng) Em mong hồi đáp của Luật sư

Em xin cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của blog.onet.vn ;

Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi:

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến blog.onet.vn ;, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 

Nội dung tư vấn

Bạn không được sở hữu quyền tác giả về tài liệu bạn tự biên soạn bởi thứ nhất bạn chưa đăng ký quyền tác giả và thứ hai là tác phẩm của bạn không đáp ứng điều kiện được bảo hộ quyền tác giả quy định tại Điều 13 Luật sở hữu trí tuệ:

"1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này;

2. Tác giả, chủ sở hữu tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm lần đầu tiên công bố tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

Hành vi của phòng Internet không được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả vì không thuộc một trong các hành vi sau đây:

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả trong trường hợp có đồng tác giả.

4. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.

5. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền (trừ trường hợp có quy định khác).

6. Làm tác phẩm phái sinh nhưng không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền (trừ trường hợp có quy định khác).

7. Sử dụng tác phẩm mà không dược phép của chủ thể quyền, không trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất (trừ trường hợp có quy định khác).

8. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả, hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

 9. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông hoặc các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Xuất bản tác phẩm không được phép của chủ sở hữu quyên tác giả.

11. Cố ý huỷ bỏ, làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền thực hiện để bảo vệ quyền.

12. Cố ý xoá bỏ, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

13. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình.

14. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

15. Xuất khẩu, nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép (Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ)

Trong trường hợp này, phòng Internet đã sử dụng tài liệu bạn tự biên soạn để sao chép chứ không sao chép tác phẩm của chính tác giả mà tài liệu của bạn là đúc kết kiến thức của bạn thông qua việc sử dụng tác phẩm của tác giả – không vi phạm quyền tác giả vì phục vụ việc học tập nghiên cứu. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ. 

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.