Thành tựu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thông qua Số liệu thống kê

Ban lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ

Ban Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ gồm có một Cục trưởng và bốn Phó Cục trưởng …

Các phòng ban trong Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ có các phòng quản lý hành chính như Phòng Đăng ký, Phòng Pháp chế – Quản lý và các phòng chức năng như Phòng Sáng chế số 1, Phòng Sáng chế số 2, Phòng Sáng chế số 3, Phòng kiểu dáng công nghiệp, Phòng Nhãn hiệu số 1, Phòng Nhãn hiệu số 2 …

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 

 

Sơ đồ tổ chức Cục Sở hữu trí tuệ

Các phòng ban của Cục Sở hữu trí tuệ

Quá trình hình thành và phát triển của Cục Sở hữu trí tuệ qua các năm

Cục Sở hữu trí tuệ được chính thức quyết định thành lập ngày 29/7/1982

Danh sách cá nhân được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách cá nhân đã tham dự kiểm tra nghiệp vụ và được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp

Các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đang còn đủ điều kiện hành nghề

Báo cáo hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2008

Báo cáo hoạt động sở hữu trí tuệ 2007

Báo cáo hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005

Thống kê văn bằng sở hữu công nghiệp đã cấp năm 2009

Số liệu thống kê sơ bộ văn bằng bảo hộ đã cấp trong năm 2009

Bảng thống kê đơn sở hữu công nghiệp năm 2009

Thống kê sơ bộ đơn sở hữu công nghiệp nộp năm 2009

Số liệu thống kê năm 2007

Tình hình hoạt động sở hữu trí tuệ và số liệu thống kê năm 2007

Kho thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp
 

:::: Sáng chế – giải pháp hữu ích :::
 

Giải quyết khiếu nại về SHCN

Quyết định về việc ban hành "Quy chế quản lý chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Quy chế quản lý chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Vi phạm nhãn hiệu
Vi phạm kiểu dáng công nghiệp
 

Cạnh tranh không lành mạnh

VPĐD Cục SHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh

     Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện chiến lược về phát triển hoạt động bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc,Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức đi vào hoạt động.

     Hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần tăng cường hơn nữa công tác xác lập,bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực phía Nam,tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp,các Nhà sáng tạo phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ,thúc đẩy nghiên cứu,chuyển giao công nghệ,trao đổi thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

     Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của địa phương triển khai thực hiện các chính sách và quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tại khu vực phía Nam,trực tiếp tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp,thực hiện các giao dịch với người nộp đơn,tiến hành những công việc xử lý đơn cần thiết và thực hiện một số dịch vụ về sở hữu trí tuệ,tư vấn,giải đáp chuyên môn,cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho các tổ chức,cá nhân,doanh nghiệp có nhu cầu.

   Để  thống nhất và đồng bộ các thao tác nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp,một mạng thông tin máy tính với đường truyền dữ liệu trực tuyến hiện đại đã được thiết lập nhằm phục vụ kết nối thông tin giữa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh với Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội.

Trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện tại

27B đường Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ liên hệ :

     VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Bình,Trưởng Văn phòng đại diện

Điện thoại : (08) 9322714- 9322715       Fax : (08) 9322716

Bộ phận Nhận đơn : (08) 9322715

Bộ phận Tư vấn hỗ trợ : (08) 9322713

E-mail : noipvp2@hcm.fpt.vn

Tài khoản : 920.01.03.00006

VPĐD Cục SHTT tại Thành phố Đà Nẵng

     Ngày 26 tháng 5 năm 2005,Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 26 Nguyễn Chí Thanh,Thành phố Đà Nẵng.

     Hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường hơn nữa công tác xác lập,bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên,tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp,các nhà sáng tạo phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ,thúc đẩy nghiên cứu,chuyển giao công nghệ,trao đổi thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của địa phương triển khai thực hiện các chính sách và quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên,trực tiếp tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp,tư vấn,giải đáp chuyên môn,cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho các tổ chức,cá nhân,doanh nghiệp có nhu cầu.

Địa chỉ liên hệ :

     Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

           26 Nguyễn Chí Thanh – Tp. Đà Nẵng

     Trưởng Văn phòng đại diện  :  Huỳnh Minh Nhật

     Điện thoại : (0511)  3889955 ;  Mobile Phone : 0903502566

     Fax :           (0511) 3889977

     Tài khoản phí,lệ phí    : 920.01.00.00021

Theo noip.gov.vn
]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.