Thời gian đăng ký nhãn hiệu ?

 Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật sở hữu trí tuệ  của blog.onet.vn ;.

Luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ trực tuyến, gọi:  

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc tới blog.onet.vn ; chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau

Căn cứ pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu

Nội dung tư vấn 

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi được hiểu: Công ty bạn đăng ký nhãn hiệu và đã được cấp văn bằng bảo hộ, tuy nhiên do quá thời gian gia hạn nhãn hiệu nên Công ty bạn tiến hành nộp đơn đăng ký lại nhãn hiệu đó. Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ ngày 25/04/2015. 

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu quy định như sau: 

a) Thẩm định hình thức:
Điểm 13 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định như sau:
"…13.8 Thời hạn thẩm định hình thức đơn
a) Thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ…."
Do đó, thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng.
b) Công bố đơn hợp lệ:
Điểm 14 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định như sau:
"…b) Công bố các đơn khác: đơn đăng ký thiết kế bố trí, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ…"
Như vậy, đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
c) Thẩm định nội dung:
Khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:
"…2. Đơ n đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

a) Đối với sáng chế là mười hai tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

b) Đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là sáu tháng kể từ ngày công bố đơn…"

Và Điểm 15 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định như sau:

"…c) Trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ nêu tại điểm 15.7.a (i) và (ii) của Thông tư này, thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn hoặc giải trình của người nộp đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ như sau:  (i) Đối với sáng chế, không quá 06 tháng;  (ii) Đối với nhãn hiệu, không quá 03 tháng;  (iii) Đối với kiểu dáng công nghiệp, không quá 02 tháng và 10 ngày;  (iv) Đối với chỉ dẫn địa lý, không quá 02 tháng."

Như vậy, đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Đơn đăng ký nhãn hiệu của Công ty bạn có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ ngày 25/04/2015, sau đó đăng công báo trên báo sở hữu công nghiệp 02 tháng, tức đến 25/06/2015. 

Thời gian thẩm định nội dung là 09 tháng, tức đến 25/03/2016 sẽ có Thông báo thẩm định nội dung. Như vậy, thời điểm hiện tại, đơn đăng ký nhãn hiệu trên đã quá thời hạn thẩm định nội dung. 

Quý công ty có thể liên hệ trực tiếp tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc làm công văn giục Cục Sở hữu trí tuệ về việc thẩm định nội dung đúng thời hạn, hoặc Quý Công ty có thể liên hệ tới các công ty đại diện Sở hữu trí tuệ để giải quyết vấn đề trên. 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi dành cho quý khách hàng. Ý kiến tư vấn dựa trên những quy định của pháp luật. Mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhân, tổ chức tham khảo. Nếu có vấn đề thắc mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại  để được tư vấn pháp luật trực tiếp.

TRÂN TRỌNG./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ – blog.onet.vn ; 

 

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.