Tờ khai, phí, lệ phí đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

1. Tờ khai

Tải về Tờ khai đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích (DOC / PDF)

 

2. Phí, lệ phí

Để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:

+ Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

– Tài liệu dạng giấy: 180.000 đồng

– Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 đồng

– Nếu Bản mô tả sáng chế có trên 5 trang, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 đồng

+ Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng

Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ.

+ Lệ phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng/đối tượng

+ Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn

+ Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích:

Thời hạn

Số tiền (nghìn đồng)

– Năm thứ 1; Năm thứ 2

300

– Năm thứ 3; Năm thứ 4

480

– Năm thứ 5; Năm thứ 6

780

– Năm thứ 7; Năm thứ 8

1.200

– Năm thứ 9; Năm thứ 10

1.800

– Năm thứ 11 – Năm thứ 13

2.520

– Năm thứ 14 – Năm thứ 16

3.300

– Năm thứ 17 – Năm thứ 20

4.200

 

Theo Cục sở hữu trí Tuệ

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.