Tư vấn mua bản quyền phần mềm ?

*Về mục này tôi có thắc mắc là khi tôi đứng tên mua bản quyền, vậy tôi muốn giao cho nhân viên mình đi đăng ký tôi sẽ phải có giấy ủy quyền này cho nhân viên mình đúng không ?* – Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm; – Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao; *Nếu tác giả của tác phẩm không phải là người của công ty tôi thì tôi sẽ không cần giấy này đúng không ạ?* – Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả; *Tôi muốn hỏi : Nếu là người nước ngoài thì cần những gì để thay cho mục này ?* – 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm – Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển. *Về mục này có phải 3 bản in này sẽ giới thiệu chi tiết về tác phẩm, hay là gì khác ?* *Câu hỏi cuối cùng mong luật sư giải đáp : là về thủ tục pháp lý khi mua bản quyền phần mềm nước ngoài còn có gì khác đối với việc đăng ký bản quyền trong nước không ạ?* Rất xin lỗi vì đã làm phiền luật sư. Và mong rằng còn gì thiếu sót thì được tư vấn thêm từ luật sư. Mong rằng sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất từ phía công ty. Xin chân thành cảm ơn!! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật sở hữu trí tuệ  của blog.onet.vn ;.

Luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ trực tuyến, gọi:  

Trả lời

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc tới blog.onet.vn ; chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau

Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

Nội dung tư vấn 

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với đối với tác giả, doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm như sau: 

Tài liệu cần cung cấp được quy định cụ thể tại Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

"Điều 50. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

3. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt."

Như trường hợp cụ thể của bạn, công ty bạn mua bản quyền phần mềm từ nước ngoài vào, phải có Hợp đồng chuyển nhượng/ mua bán từ phía công ty nước ngoài. Chúng tôi xin được trả lời các câu hỏi của bạn như sau:

– Về việc Giấy ủy quyền cho nhân viên công ty bạn: không cần thiết ủy quyền cho nhân viên công ty bạn đi đăng ký, mà chỉ cần Giấy giới thiệu đến làm việc tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam. 

– Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao: Vì bản quyền phầm mềm bạn mua từ nước ngoài nên bạn chỉ cần Hợp đồng chuyển nhượng/ mua bán mà không cần Giấy cam đoan của tác giả. 

–  Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả: Nếu là người nước ngoài thì thay thế bằng Hộ chiếu của tác giả sáng tạo ra tác phẩm.

–  Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển: Nội dung bản in tác phẩm được đóng quyển thể hiện y như nội dung trong đĩa CD phần mềm tác phẩm.

 – Về thủ tục pháp lý khi mua bản quyền phần mềm nước ngoài còn có gì khác đối với việc đăng ký bản quyền trong nước không: Bạn tiến hành làm hợp đồng mua/ hợp đồng chuyển nhượng bản quyền, hợp đồng bằng tiếng Anh hoặc tiếng của quốc gia sở tại và dịch công chứng ra tiếng Việt. Hai bên cùng ký, đóng dấu giáp lai. 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi dành cho quý khách hàng. Ý kiến tư vấn dựa trên những quy định của pháp luật. Mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhân, tổ chức tham khảo. Nếu có vấn đề thắc mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại  để được tư vấn pháp luật trực tiếp.

TRÂN TRỌNG./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ – blog.onet.vn ;

 

 

 

 

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.