Tư vấn quyền của tác giả tác phẩm văn học?

Tôi xin chân thành cảm ơn 

Người gửi: L.T.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật sở hữu trí tuệ của blog.onet.vn ;

Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ (24/7) gọi số: 

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009

Nội dung tư vấn:

Theo quy đinnh hiện hành của luật sở hữu trí tuệ thì tác giả trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm sẽ có đầy đủ các quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm đó. Cụ thể, các quyền nhân thân và quyền tài sản này được quy định tại các điều 19 và 20 luật sở hữu trí tuệ :

Điều 19. Quyền nhân thân      

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây: 

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.